పెళ్లి పై నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్న హీరో అల్లు శిరీష్.

పెళ్లి పై నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్న హీరో అల్లు శిరీష్.

Allu Sirishతెలుగులో ఇప్పుడిప్పుడే హీరోగా ప్రయత్నం మొదలు పెట్టి ఇప్పటి వరకు ఒక్క హిట్ సినిమా కూడా తన కథలో వేసుకోలేదు మన అల్లు శిరీష్. అల్లు రామలింగయ్య కి మనమడు మరియు మెగా స్టార్ చిరంజీవికి అల్లుడు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్న తెలుగు సినిమా పరిశ్రలో ఒక హిట్ సినిమా మొకం వచ్చి పోయిన హీరో మన అల్లు శిరీష్. ఇటీవల పెళ్లి ప్రస్తావ తీసుకు రాగ ఏమని సమాధానం చెప్పాడో మీరు ఈ క్రింద వీడియోలో చూడండి.Allu Sirish

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: