అరటి పండు కోసం కేరళ వెళ్తున్న చంద్ర బాబు.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్ర బాబు నాయుడు అరటి పండు కోసం వచ్చే సంవత్సరం 2018 ఫిబ్రవరి లో కేరళ వెళ్ళ నున్నారు. మలయాల సినిమా నటుడు సురేష్ గోపి అరటి పంటను దేశవ్యాప్తం గ గుర్తింపు తీసుకు రావడానికి 2018 ఫిబ్రవరి 17 నుండి 21 వరకు బననా ఫెస్టివల్ ను నిర్వహించనున్నారు.

ఈ కార్యక్రమానికి మన చంద్ర బాబు ముఖ్య అతిధిగా వెళ్లి ఫెస్టివల్ ను ప్రారంభిస్తారు. ఈ బననా ఫెస్టివల్ లో అరటి పండు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు ఒక దగ్గరికి చేర్చి రైతులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ల చేయడం ఈ ఫెస్టివల్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం .

మలయాళ నటుడు సురేష్ గోపి పోలీస్,సిబిఐ ఆఫీసర్ పాత్రను పోషించడం లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కొత్త విషాయాలను నేర్చుకోవడంలో చంద్ర బాబు ఎప్పుడు ముందుంటారు మరి అరటి పండు కోసం కేరళ వెళ్లి బాబు గారు మన కోసం ఏం తీసుకొస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఫిబ్రవరి వరకు ఆగాలి.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: